Poliklinisk behandling

Vi utfører ulike typer poliklinisk behandling, samt gjør utredninger ift hud og indremedisinske problemer.

Vi henviser pasienter videre til kolleger med høyere kompetanse innen ulike felt når dette er hensiktsmessig.