Vaksine og ID-merking for hund og katt

Vaksinasjon er med på å forebygge mot sykdommer både for hund og katt.

Katten skal ha to vaksiner ved grunnvaksinering, med 4 ukers mellomrom. Deretter årlig påfyll. Vaksinerer du når katten er kattunge anbefaler vi rundt 12 uker, og igjen ved 16 uker.
Det finnes ulike typer vaksiner som gis etter kattenes ulike behov. (eks kattoppdrett, reise med katt osv).
De fleste blir vaksinert mot kattepest og katteinfluensa.

Hunden skal vaksineres som valp (ca ved 12 uker) og deretter ha årlig påfyll.
Det finnes ulike typer vaksiner som gis etter hundens ulike behov. (eks reise med hund osv).
De fleste blir vaksinert mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste.
Det kan være aktuelt å vaksinere hunden også ved 8 og 16 ukers alder. Dette vil være en vurdering som veterinæren gjør til hver enkelt valp. For spørsmål om din valp, ta kontakt
her!

Vi anbefaler årlig helsekontroll til alle dyr, og seniorkontroll på eldre dyr.

Ved helsekontroll ser en etter tegn på kjente helseproblemer hos hund og katt slik at en kan oppdage dette på et tidlig tidspunkt, og evt starte behandling så tidlig som mulig.

Hos oss tar vi stort sett alltid en helsekontroll i forbindelse med andre undersøkelser.

Fler velger å id-merke både kattene og hundene sine. Dette øker sjansene i større grad for å gjenforene eier og dyr hvis de skulle komme bort fra hverandre.

Id-merking er også et krav hvis en skal reise med dyr utenlands.

Chipen er på størrelse med et stort riskorn og settes under huden i nakken på dyret.
Chipen har et nummer som blir koblet opp mot dyr og eier.

Vi har utstyr til å sette id-chip og avlese.