Ernæring

Fôring

Valpen;
Valpen har et annet næringsstoff og energibehov enn voksne hunder. Det er også ulike behov innenfor de ulike rasene i forhold til størrelse. Derfor deles gjerne valpefôr opp i small dog, medium, large og giant dog. Det er ulike indikasjoner på når en valp skal gå over på voksenfôr. Når valpen har nådd ca 90% av sin forventet voksenvekt kan en skifte over til voksenfôr. Dette er ca ved 10 måneders alderen for de små hundene, 12-15 for de mellomstore og opp til 18-24 mnd for large og giant hundene. Fra fravenningsalder (ca 4-5 ukers alder) til 6-12 måneders alder (opp til 18 for de største rasene) kan valpen fôres 3 ganger daglig med regelmessig mellomrom. Deretter gå over til å fôre 2 ganger daglig.


Senior hunden;

Vi anbefaler alle eldre hunder til å gå over på et fôr som er beregnet for seniorhunder. Når hunden inntrer seniorfasen er ulikt for rasene og deles igjen opp i størrelsen.
Små hunder - 8 år
Mellomstore hunder - 7 år
Store hunder - 5 år
Giant hunder - 5 år
Ved å begynne på et seniorfôr i denne alderen kan en forsinke/forebygge noen av problemene som kommer med aldringsprosessen.


Overvektige hunder;

Overvekt blant hunder er dessverre et økende problem. Det finnes fôr som er beregnet på å gå ned i vekt uten å føle seg sulten. Det finnes også fôr for hunder som har lett for å legge på seg. Felles for begge typer, og generelt når det kommer til fôring av hund er å måle opp og gi nøyaktig med mat. Det holder ikke å bare gi mindre av normalfôret til hunden da det vil kunne gå utover de næringsstoffene som hunden må ha. Det å skifte til et spesialfôr, være streng med å måle opp, redusere godbiter (et godt tips er å bruke av dagsrasjonen av slankefôret) og bra med trening vil på sikt gi resultater.


Drektig/ die-givende hunder;

Når hunden din er drektig eller har små valper som suger melk har den et forhøyet behov for energi i fôret. Det finnes egne fôr som er spesifisert for drektige hunder, evt kan en bruke valpefôr beregnet for små hunder.


Arbeidende hunder;

Enkelte hunder f.eks jakthunder, sledehunder osv kan ha et økt behov for energi i fôret. Det finnes derfor høyenergifôr som skal være med på å dekke disse hunders behov. Vanligvis arbeider ikke disse hundene like mye året rundt, og det kan kun være aktuelt med mer energi i perioder.


Vann

Hvor mye vann en hund skal drikke avhenger av vekten på hunden. Jo mindre hunden er jo mer vann per kg skal hunden drikke. Eks skal en hund på 3 kg ha 100 ml vann per kg per dag, altså 300 ml vann om dagen. En hund på 75 kg skal ha 45 ml vann per kg per dag altså 3375 ml vann per dag.
En hund som er veldig aktiv vil kunne trenge mer vann.
Ha friskt rent vann stående fremme hele tiden.