Kastrering, sterilisering og id-merking

De fleste hunnkatter blir kjønnsmodne ved 6 - 8 måneders alder, men den individuelle variasjonen er stor. Dersom man ikke er oppmerksom, kan man fort få noen ekstra munner å mette. Det er en myte å tro at hunnkattene må ha et kull for å kunne fungere sosialt. Man skal ikke la hun få kattunger hvis man selv ikke har lyst og hvis man selv ikke er sikker på å finne et godt hjem til kattungene. Vi anbefaler sterilisering (fjerning av eggstokker og eventuelt livmor) som vil hindre uønsket drektighet. Hvis sterilisering er av en eller annen årsak uaktuelt er p-piller et alternativ.

Hannkatter kan begynne å "spraye" når de er kjønnsmodne, ofte når de er 8 - 10 måneder gamle. Dette er en form for revirmerking som er lett gjenkjennelig på grunn av den sterke urinlukten, noe som naturligvis er lite ønskelig innendørs. Dersom han ikke skal brukes i avl, kan kastrasjon forebygge dette. Kastrering kan også forebygge annen uønsket adferd, f.eks slåssing over hunnkatter og territorier. Det vil også være med å hindre uønskede unger.

Når katten blir kjønnsmoden vil den utvide territoriet sitt og faren for å komme bort fra hjemmet øker. Vi anbefaler id-merking av alle katter senest ved kastrering og sterilisering.