Ormekur

Spolorm er et vanlig problem hos kattunger. Smitte kan allerede fra første levedag overføres via morsmelken til kattungen. Sterke spolormangrep kan forårsake både sen vekst, diare og nedsatt appetitt. Det anbefales derfor å behandle både moren og kattungene når de er 2 - 3 uker gamle, og videre annen hver uke til levering. Angrep av spolorm kan dessverre være et tilbakevendende problem i kattens liv. Katter som ikke blir behandlet regelmessig vil dessuten skille ut egg i avføringen og representere en smittekilde både for andre katter og for mennesker. Når katter jakter på fugler og mus og spiser byttet, vil de kunne få bendelorm. Enkle ledd kan til tider vandre ut endetarmsåpningen og ser da ut som 1 cm lange hvite strikkbiter. Det anbefales derfor å behandle mot innvollsorm 2 - 4 ganger årlig, avhengig av hvor mye katten er ute, og hvor mange katter det er i nærmiljøet. Fra 1.7.09 må man ha resept på medikamenter mot innvollsorm, ta kontakt med veterinær.