Livsavslutning

I de fleste tilfeller er dette en tung avgjørelse å ta. Er du usikker på livskvaliteten til dyret ditt, undersøker vi gjerne dyret og kommer med råd og veiledning.

Det er viktig for oss at denne siste dagen blir så god som mulig både for dyret, men også deg som eier.
Vi har et eget rom hvor du får den tiden du trenger til å si farvel. Du bestemmer hele veien selv hvor mye du ønsker å være med på. Selve avlivningen er smertefri.

Du kan ta med deg dyret og begrave det selv, eller vi kan sende inn til kremering. Du velger da mellom felles eller separat kremering. Ved separat kremering får du tilbake asken i en urne som du velger. Totalprisen på avlivningen er avhengig av hva du velger å gjøre.