Resepter

Her kommer litt informasjon om hvordan vi praktisere utskriving av resepter.

Vi har tidligere skrevet ut resept på markkur og p-piller til katt, uten krav om forutgående helsesjekk. Denne praksisen har vi endret, da vi oppfatter at dette ikke er forsvarlig, og heller ikke i henhold til gjeldende regelverk.

Vi ønsker å være ansvarlige veterinærer når det gjelder medisinbruk. Dette handler om flere ting;

Som veterinær er et vi alene som står juridisk ansvarlig for resepter vi skriver ut. Vi er ansvarlig for at den behandlingen vi igangsetter er korrekt og til dyrets beste, noe som forutsetter at vi kjenner helsetilstanden til dyret. Den norske dyrehelsepersonelloven har krav om forsvarlig praksis, noe vi oppfatter innebærer helsekontroll av dyr som skal ha reseptbelagte medisiner.

Mange katter er aldri inne for helsesjekk. Vi mener at med jevnlig kontroll kan helseproblemer avdekkes tidligere, og vi kan sette inn tiltak før det er for sent. Dette gjelder både nyresvikt, pels- og tannproblemer som i mange tilfeller kan korrigeres ved korrekt fôring. Det kan også avdekkes problemer som gjør at det er uheldig å skrive ut resept på den aktuelle medisinen.

Vi har altså endret praksis i forhold til utskrivning av resepter. Det innebærer at vi ikke kan skrive ut resepter til dyr vi ikke har sett. Vi ønsker jevnlig helsesjekk for alle dyr vi skal skrive ut resept til. Hvor ofte vi må se dyret vil være en individuell vurdering, blant annet i forhold til hvilken medisin som skal skrives ut, og den påkjenning den kan utgjøre for dyret.

Ta gjerne en prat med oss, så avklarer vi hva som er behovet i ditt dyrs tilfelle.